Zoeken
Ons bestuur: Stichting Talent

Talent is een zelfstandige stichting die het bevoegd gezag is van de openbare basisscholen in Hoorn. Onder Stichting Talent vallen tien openbare basisscholen. Hier leest u meer over onze stichting.