Zoeken

Schoolreis/kamp 2017

Hieronder treft u informatie aan met betrekking tot het schoolreis/schoolkampgeld voor dit schooljaar. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag voor uw kind(eren) aan ons over te maken, uiterlijk 15 mei 2017. Om goed overzicht te houden over de inkomsten en uitgaven kunt u alleen geld overmaken per bankoverschrijving. Contant betalen is helaas niet mogelijk.

Dit jaar gaan wij naar locatie “Dopersduin’ in Schoorl en wel van 13 t/m 14 juli 2017. De groepen 1 t/m 4 komen op 13 juli om 17.30 uur terug. De groepen 5 t/m 8 blijven overnachten en komen op 14 juli om 18.30 uur terug.

Voor leerlingen uit groep 1 t/m 4 bedraagt het schoolreisgeld € 21,00 en voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 bedraagt het schoolreisgeld € 50,00.

Het schoolreisgeld kan gestort worden op onderstaand banknummer:

NL07 RABO 0114 473 897 ten name van Ouderraad De Bussel. Graag o.v.v. de groep(en) en voor- en achternaam/namen van uw kind(eren).

Uiteraard hopen we dat alle kinderen mee kunnen gaan en dat we met de hele school kunnen gaan genieten van de leuke dag(en). Mochten er financieel een reden zijn waardoor u het bedrag liever in termijnen betaalt of het bedrag niet kunt voldoen, neemt u dan contact op met Francis Schruer.

Volledigheidshalve wil ik u erop wijzen dat, indien er geen schoolreisgeld is ontvangen, uw kind  dan ook niet mee op reis kan gaan en dan op deze dagen op school aan een alternatief lesprogramma zal werken.  

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.