Zoeken

Schoolreis/kamp 2018

Hieronder treft u informatie aan met betrekking tot het schoolreis/schoolkampgeld voor dit schooljaar. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag voor uw kind(eren) aan ons over te maken, uiterlijk 31 januari 2018. Om goed overzicht te houden over de inkomsten en uitgaven kunt u alleen geld overmaken per bankoverschrijving. Contant betalen is helaas niet mogelijk.

Dit jaar is de locatie ‘Belevenissenbos’ weer aan de beurt. Op 17 en 18 mei 2018 zal De Bussel kampement maken bij scoutinggroep de Ascanen. De groepen 1 t/m 4 gaan op 17 mei een dagje weg en komen om ongeveer 17.15 uur terug. De groepen 5 t/m 8 blijven overnachten en u kunt hen op 18 mei om ongeveer 17.45 uur terug verwachten.

Voor leerlingen uit groep 1 t/m 4 bedraagt het schoolreisgeld € 21,00 en voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 bedraagt het schoolreisgeld € 50,00.

Het schoolreisgeld kan gestort worden op onderstaand banknummer:

NL07 RABO 0114 473 897 ten name van Ouderraad De Bussel. Graag o.v.v. de groep(en) en voor- en achternaam/namen van uw kind(eren).

Uiteraard hopen we dat alle kinderen mee kunnen gaan en dat we met de hele school kunnen gaan genieten van de leuke dag(en). Mochten er financieel een reden zijn waardoor u het bedrag liever in termijnen betaalt of het bedrag niet kunt voldoen, neemt u dan contact op met de directeur van de school.

Volledigheidshalve wil ik u erop wijzen dat, indien er geen schoolreisgeld is ontvangen, uw kind  dan ook niet mee op reis kan gaan en dan op deze dagen op school aan een alternatief lesprogramma zal werken.  

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.