Zoeken

Vertrouwenspersoon-klachten

Algemeen

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze op school te bespreken met de leerkracht of directie of de speciaal daarvoor aangewezen contactpersoon op school. Bij ons is dat onze Intern Begeleider. Indien het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de klacht worden besproken met de externe vertrouwenspersoon of uiteindelijk worden behandeld door de Klachtencommissie Onderwijs. Scholen dienen namelijk te beschikken over een klachtenregeling. Onze school is aangesloten bij :

Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030-2809590
info@onderwijsgeschillen.nl   
www.onderwijsgeschillen.nl


De interne contactpersoon is binnen de school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders/verzorgers die een klacht hebben. Bij klachten op het gebied van machtsmisbruik verwijst de contactpersoon naar de externe vertrouwenspersoon en helpt ouders/verzorgers en/of leerlingen eventueel het eerste contact te leggen. Daarnaast heeft de interne contactpersoon een taak op het gebied van het verbeteren van het schoolklimaat en de veiligheid op scholen. Op De Bussel heeft Inge Klaij deze taak.

Bereikbaarheid
De externe vertrouwenspersonen kunt u schriftelijk dan wel telefonisch bereiken (zie hoofdstuk 9). U kunt een brief sturen waarin u uw klacht vermeld. Vergeet hierin a.u.b. niet uw telefoonnummer te vermelden, zodat u teruggebeld kunt worden.

Adres vertrouwenspersoon:
GGD Hollands Noorden
T.a.v Externe vertrouwenspersoon
Ellen Labree/Inez Ursem
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar


Bij het gebruik van dit adres geldt binnen de GGD een speciaal protocol voor behandeling van post en archivering ter bescherming van de privacy van betrokkenen.

U kunt de externe vertrouwenspersoon op werkdagen ook bellen. Het telefoonnummer is: 088-0100550 In de schoolvakanties kan het voorkomen dat de bereikbaarheid minder is.

Voor verdere informatie kunt u terecht in onze schoolgids.