Zoeken
Agenda's en verslagen 

De vergaderingen starten om 20:00  uur, ouders zijn altijd welkom om aan te sluiten bij de MR vergaderingen, uitgezonderd het besloten gedeelte (indien aanwezig). De agenda's en verslagen staan op ouderportaal.