Zoeken
Agenda's en verslagen

De vergaderingen starten om 20:00  uur, ouders zijn altijd welkom om aan te sluiten bij de MR vergaderingen, uitgezonderd het besloten gedeelte (indien aanwezig).

Agenda's MR:

Powerpointpresentatie Andere schooltijden

Verslagen MR:

Notulen 31-10-2017

Notulen 16-02-2017

Notulen 27-10-2016

Notulen 20-09-2016