Zoeken

Vergaderdata MR 2017-2018: zichtbaar op ouderportaal


Ons streven is om open en transparant naar alle ouders te zijn.
Wij vinden contact met de achterban (leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden) belangrijk!
Schuif gerust een keer bij ons aan en kom meer te weten over de manier waarop De Bussel zijn besluiten neemt.
Als ouder/verzorger mag je ook meepraten tijdens deze vergadering. Echter, instemmingsrecht en/of adviesrecht geldt alleen voor MR leden (zowel ouder als teamgeleding).
 
De vergaderingen starten om 20:00 uur, ouders zijn altijd welkom om aan te sluiten bij de MR vergaderingen, uitgezonderd het besloten gedeelte (indien aanwezig).

Groeten, Marieke en Susanne.