Zoeken
Aanmelden

Bent u op zoek naar een school voor uw kind en wilt u een keer een kijkje komen nemen op De Bussel? Neem dan contact op via 0229 233532  en vraag naar Francis Schruer of stuurt u een mail aan  f.schruer@talenthoorn.nl. We nodigen u graag uit om vrijblijvend kennis te komen maken! U kunt op De Bussel ook terecht voor flexibele opvang. De Bussel is elke dag geopend van 07.00 tot 18.30 uur. 
Via onderstaande link kunt u het inschrijfformulier en het entreeformulier downloaden.


Inschrijfformulier

Entreeformulier


Schooltijden

De Bussel en verandering van schooltijden per zomer 2017

Evenals veel andere scholen stapt ook De Bussel met ingang van het nieuwe schooljaar over naar het 'vijfgelijkedagen-model' (continurooster). Het besluitproces heeft tijd genomen en is geheel gelopen onder verantwoordelijheid van de Medezeggenschapraad en in directe samenwerking met alle ouders en het team. Ruim 90 % van onze ouders heeft voor dit model gestemd. 

Hoe zien de schooldagen er na de zomervakantie uit: 

  • vijf identieke schooldagen, van 08.30 tot 14.15 uur 
  • geen vrije woensdagmiddag en vrijdagmiddag
  • lunchpauze met leerkrachten in de klas (geen aparte overblijfvoorziening), 1e pauze: 10.15 -10.40, 2e pauze: 12.15-12.40
  • tweemaal per dag buitenspelen
  • naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen
Schoolvakanties en vrije dagen 2017-2018

Herfstvakantie:             23-10 t/m 29-10
Kerstvakantie:               25-12 t/m 07-01
Voorjaarsvakantie:      26-02 t/m 04-03
Goede vrijdag:                30-03
2e paasdag:                      02-04
Meivakantie:                   27-04 t/m 13-05
2e pinksterdag:              21-05
Zomervakantie:             21-07 t/m 02-09


Extra vrije dagen 2017-2018

Leerlingen middag vrij:            21-12
Studiedag, leeerlingen vrij:   22-02
CAO dag, leerlingen vrij:        23-02
CAO dag, leerlingen vrij:        05-03
Studiedag, leerlingen vrij:      15-06
CAO dag, leerlingen vrij:        25-06
Groep 1 t/m 4 vrij:                      06-07
Calamiteiten (vrije) dag:         20-07