Zoeken
Aanmelden

Bent u op zoek naar een school voor uw kind en wilt u een keer een kijkje komen nemen op De Bussel? Neem dan contact op via 0229 233532  en vraag naar de directeur van de school of stuurt u een mail aan  info.obsdebussel@talenthoorn.nl. We nodigen u graag uit om vrijblijvend kennis te komen maken! U kunt op De Bussel ook terecht voor flexibele opvang. De Bussel is elke dag geopend van 07.00 tot 18.30 uur. 
Via onderstaande link kunt u het inschrijfformulier en het entreeformulier downloaden.


Inschrijfformulier

Entreeformulier


Schooltijden
  • vijf identieke schooldagen, van 08.30 tot 14.15 uur 
  • geen vrije woensdagmiddag en vrijdagmiddag
  • lunchpauze met leerkrachten in de klas (geen aparte overblijfvoorziening), 1e pauze: 10.15 -10.40, 2e pauze: 12.15-12.40
  • tweemaal per dag buitenspelen
  • naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen
Schoolvakanties en vrije dagen 2017-2018

Zomervakantie:             21-07 t/m 02-09

Extra vrije dagen 2017-2018

Studiedag, leerlingen vrij:      15-06
CAO dag, leerlingen vrij:        25-06
Groep 1 t/m 4 vrij:                      06-07
Calamiteiten (vrije) dag:         20-07 


Schoolvakanties en vrije (feest)dagen 2018-2019:

Herfstvakantie:             20-10 t/m 28-10
Kerstvakantie:               22-12 t/m 06-01
Voorjaarsvakantie:      16-02 t/m 24-02
Goede vrijdag:                19-04
2e paasdag:                      22-04
Meivakantie:                   27-04 t/m 05-05
Hemelvaart:                     30-05
2e pinksterdag:              10-06
Zomervakantie:             13-07 t/m 25-08


Extra vrije dagen 2018-2019:  volgt z.s.m.