Zoeken
 

Ouderraad leden

Voorzitter: Sijbrand Hoekstra
Secretaris: Mark Dop
Penningmeester: Diana Terpstra 
Lid: Melanie Valenteijn
Lid: Bianca Haring
Lid: Mirjam Dordregter-de Haan
Lid
: Angelique Jong     
Lid: Carla Wijnker-Kolken (afgevaardigde vanuit het schoolteam)