Zoeken

De Medezeggenschapsraad (MR) aan het woord

-Wist je dat de MR van de Bussel uit 2 ouders en 2 leerkrachten bestaat? De ouders zijn: Marieke Nijholt en Susanne van der Lee. De leerkrachten zijn  om tourbeurten een van de leerkrachten.
 
-Wist je dat de directie van de Bussel het advies of de instemming moet hebben van de MR, voordat kan worden besloten over zaken als: algemeen beleid, onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de organisatie van de school?
 
-Wist je dat we dit schooljaar 6 keer vergaderen en dat deze vergaderingen openbaar zijn (op de besloten gedeeltes na).
 
-Wist je dat de notulen te lezen zijn via de website?
 
-Wist je dat er ook een GMR (gemeenschappelijke MR) is van stichting Talent en dat Inge Klaij deze vergaderingen bijwoont?
  
-Wist je dat we ook hebben afgesproken dat we meer zichtbaar willen worden in de school en meer bekend willen worden bij de ouders?
 

Heeft u vragen of ideeŽn? U kunt ons altijd mailen (mr.obsdebussel@talenthoorn.nl) of u kunt een van ons aanspreken.
Leden van de medezeggenschapsraad:

 

Ouders
Team
 
Marieke Nijholt
 
roulerende leerkrachten 

 
 
Susanne van der Lee       
 
 

 
E-mailadres van de MR:     mr.obsdebussel@talenthoorn.nl

In de GMR hebben zitting:
 
Inge Klaij (IB-er)  (namens het personeel)