Zoeken
Ouderbijdrage
 
Waar kan de ouderbijdrage op gestort worden?

Bankrekening: NL66 RABO 0307 7607 58   tenname van Ouderraad OBS De Bussel te Blokker
o.v.v.  de naam/namen van uw kind(eren) en groep(en).
 

Onderstaand treft u de bedragen aan voor schooljaar 2016-2017 zoals vastgesteld in de jaarvergadering:
kinderen volledig schooljaar                    30,00
kinderen na 1 januari ingeschreven      15,00
kinderen na 1 april ingeschreven             7,50